REST API datových sad (BETA)

Popis

Toto aplikační rozhraní vzniká na základě poptávky po automatizovaném přístupu k otevřenýcm datům MF, která nejsou součástí žádného informačního systému.

Dostupnost

Toto aplikační rozhraní negarantuje žádné SLA, je poskytováno pouze v úrovni best-effort. V případě, že váš byznys stojí na dostupnosti dat, doporučujeme použít jiný zdroj dat. Aktuální stav služeb můžete zjistit zde.

Verzování

Aplikační rozhraní bude verzováno. Nové datové sady a nová pole budou vždy přidávány do aktuální verze. V případě, že by bylo potřeba udělat změnu ve stávající struktuře („breaking change“), bude vytvořena nová verze.

Dokumentace

Dokumentace je poskytována formou OpenAPI schématu na adrese https://opendata.mfcr.cz/api/v1.

Vyzkoušejte si