ARES - XML služby

Popis

Součástí informačního systému ARES je i XML rozhraní pro vyhledání subjektu a zpřístupnění jeho veřejných údajů ze zdrojových registrů. Služby XML může využívat každý, pokud bude respektovat podmínky provozu. Jsou nastaveny určité limity pro počty dotazů, které může jeden uživatel během dne do ARES poslat. V době od 8:00 do 18:00 se předpokládá větší množství dotazujících uživatelů, proto je pro tuto dobu omezení počtu dotazů přísnější. Hodnoty limitů pro denní a noční provoz jsou uvedeny v podmínkách provozu.

V případě odůvodněné mimořádné potřeby využívat XML služby ARES v nadlimitním režimu je možné:

Kompletní technická dokumentace je na vyžádání na adrese ares@mfcr.cz.

Dokumentace

Dokumentace tohoto API je na adrese https://wwwinfo.mfcr.cz/ares/ares_xml.html.cz