Centrální registr dotací (CEDR III) - Fulltext Search REST API

Popis

Fulltext search REST API je rozhraní určené k fulltextovému prohledávání vybraných položek otevřených dat z IS CEDR III.

Formát výstupních dat se nastavuje pomocí parametru Accept v HTTP header, nebo pomocí parametru format v http GET požadavku.

Dokumentace

Dokumentace tohoto API je na adrese https://cedr.mfcr.cz/cedr3internetv419/OpenData/DocumentationPage.aspx

Vyzkoušejte si