SPARQL endpoint

SPARQL endpoint je apliakční rozhraní určené pro komunikaci otevřených dat s jinými informačními systémy. V současnosti obsahuje vešekeré metadatové záznamy datových sad a distribucí dle Otevřené formální normy Ministerstva vnitra.

Dotaz v jazyce SPARQL se zadává metodou GET na URL https://opendata.mfcr.cz/lod/sparql pomocí parametru query.