Centrální registr dotací (CEDR III) - SPARQL Endpoint

Popis

SPARQL REST API je rozhraní určené k dotazování a prohledávání RDF dat. Protokol pro dotazování se řídí specifikací SPARQL 1.1. V tomto případě se prohledávají otevřená data IS CEDR III.

Formát výstupních dat se nastavuje pomocí parametru Accept v HTTP header GET, POST požadavku. Pokud není nastaven požadavek na formát výstupních dat, za defaultní hodnotu se bere formát application/sparql-results+xml.

Dokumentace

Dokumentace tohoto API je na adrese https://cedr.mfcr.cz/cedr3internetv419/OpenData/DocumentationPage.aspx

Vyzkoušejte si