Dotace

Centrální evidence dotací

IS CEDR III, Centrální evidence dotací z rozpočtu nebo také Centrální registr dotací, je databáze obsahující údaje o dotacích, návratných finančních výpomocích a dalších podobných transferech poskytovaných ze státního rozpočtu, státních fondů, státních finančních aktiv a Národního fondu (včetně evropských dotací) a jejich příjemcích.

Data jsou poskytována jak v balících CSV, tak ve formátu RDF linked data.

Struktura

Hlavními tabulkami jsou PrijemcePomoci, Dotace, Rozhodnuti a RozpoctoveObdobi.

Tabulka PrijemcePomoci obsahuje statické informace o příjemcích. Tyto informace jsou přejímány z různých systémů a vázány na různé dotace a proto pro jednoho příjemce obsahuje tabulka několik záznamů. Pro spojení těchto záznamů je k dispozici IČO příjemce.

Tabulka Dotace obsahuje metadata o dotaci jako její název (pole projektNazev) a kategorizaci.

Tabulka Rozhodnuti obsahuje zejména požadovanou částku (castkaPozadovana) a reálně rozho­dnutou částku (caskaRozhodnuta), ale také například zdroj, ze kterého mají být tyto částky vyplaceny.

Tabulka RozpoctoveObdobi obsahuje výše čerpání v daném ropzočtovém období. Jedná se o pole castkaCerpana, castkaSpotrebovana, castkaUvolnena a castkaVracena.

Úplný přehled vazeb mezi tabulkami znázorňuje následující schéma, které je součástí dokumentace:

Struktura IS CEDR III

Dotinfo

DotInfo je informační systém, který umožňuje vyhledávání nad poskytovateli dotací a návratných finančních výpomocí ze státního rozpočtu ČR.