Dotace

Registr dotací

IS ReD, Centrální registr dotací z rozpočtu nebo také Centrální evidence dotací, je databáze obsahující údaje o dotacích, návratných finančních výpomocích a dalších podobných transferech poskytovaných ze státního rozpočtu, státních fondů, státních finančních aktiv a Národního fondu (včetně evropských dotací) a jejich příjemcích.

Data jsou poskytována v balících CSV.

Struktura

Hlavními tabulkami jsou Prijemce, Dotace, Rozhodnuti a RozpoctoveObdobi.

Tabulka Prijemce obsahuje statické informace o příjemcích. Tyto informace jsou přejímány z různých systémů a vázány na různé dotace a proto pro jednoho příjemce obsahuje tabulka několik záznamů. Pro spojení těchto záznamů je k dispozici IČO příjemce.

Tabulka Dotace obsahuje metadata o dotaci jako její název (pole nazev, identifikator) a kategorizaci.

Tabulka Rozhodnuti obsahuje zejména požadovanou částku (castkaPozadovana) a reálně rozho­dnutou částku (caskaRozhodnuta), ale také například zdroj, ze kterého mají být tyto částky vyplaceny.

Tabulka RozpoctoveObdobi obsahuje výše čerpání v daném ropzočtovém období. Jedná se o pole castkaCerpana, castkaSpotrebovana, castkaUvolnena a castkaVracena.

Úplný přehled vazeb mezi tabulkami znázorňuje následující schéma:

Struktura Registru dotací

Dotinfo

DotInfo byl informační systém, který umožňoval vyhledávání nad poskytovateli dotací a návratných finančních výpomocí ze státního rozpočtu ČR. Na základě zákona č. 484/2020 Sb. ze dne 27. 11. 2020, kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla) došlo s účinností od 1. 1. 2022 k ukončení činnosti portálu DotInfo. Katalog obsahuje data shromážděná v systému DotInfo do 31. 12. 2021.