MONITOR Státní pokladny

Datové sady MONITORu

V rámci datové sady MONITOR Státní pokladny najdete následující podřízené datové sady.

Rozpočty státních institucí

 • Plnění rozpočtu KAP a OSS
 • Plnění rozpočtu KAP, OSS a SF (2010 - 2014)
 • Plnění rozpočtu SF
 • Plnění rozpočtu SPO
 • Plnění rozpočtu ÚSC

Finanční výkazy

 • Přehled o změnách vlastního kapitálu
 • Přehled peněžních toků
 • Příloha
 • Rozvaha
 • Schválení účetní závěrky
 • Výkaz zisku a ztráty

Monitoring obcí

 • Monitoring obcí

Číselníky

 • Číselníky z aplikace MONITOR Státní pokladny

Webová služba

Webová služba portálu MONITOR je určena k získání transakčních dat výkazů účetních jednotek. Dle požadavku uživatele lze získat transakční data výkazu pro účetní jednotku za jednotlivá období v podobě XML.

Popis webové služby

Licenční podmínky

Data publikována prostřednictvím aplikace MONITOR podléhají speciálním licenčním podmínkám. Jejich znění najdete na webu MONITORu

O portálu MONITOR

MONITOR je specializovaný informační portál Ministerstva financí, který umožňuje veřejnosti volný přístup k rozpočtovým a účetním informacím ze všech úrovní státní správy a samosprávy. Prezentované informace pocházejí ze systému Státní pokladny (IISSP – Integrovaný informační systém státní pokladny) a Centrálního systému účetních informací (CSÚIS) a jsou čtvrtletně aktualizovány.

MONITOR dále zajišťuje zveřejňování účetních závěrek organizačních složek státu podle § 21 a zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů.

Základní verze portálu byla spuštěna v květnu 2013. V prosinci 2013 byla zpřístupněna analytická část portálu, která umožňuje dynamickou analýzu dat pomocí pokročilého nástroje pro reporting.

Své dotazy a náměty můžete zasílat na adresu infomonitor@mfcr.cz.

Související témata

Hospodaření státu

Informace o hospodaření České republiky

Hospodaření obcí

Informace o hospodaření měst a obcí