Administrativní budovy státu

Centrální registr administrativních budov (CRAB)

Centrální registr administrativních budov (CRAB) je informační systém veřejné správy určený k podpoře hospodárného využívání administrativních budov patřících státu nebo státem užívaných. Registr spravuje ÚZSVM, avšak data do registru zadávají samy státní instituce, které jsou garanty správnosti svých dat.

Údaje o administrativních budovách zadávané do CRAB jsou stanoveny nařízením vlády č. 41/2017 Sb. Pro každý objekt se povinně eviduje např. státem užívaná kancelářská plocha nebo počet zaměstnanců, výdaje jako hrazené nájemné, roční spotřeba elektřiny nebo studené vody. Většina údajů se vkládá pouze při prvním zaevidování objektu do systému, přičemž některé údaje systém přebírá ze stávajících registrů (např. katastr nemovitostí). Při aktualizaci dat je povinných pouze:

  • v oblasti nových užívacích vztahů 23 údajů,
  • u vykazování výdajů a příjmů maximálně 52 hodnot v roční periodě.

Datové sady