Počet evidovaných a aktivních daňových subjektů

Poznámky:

 • Ve sloupci 1 až 5 (D – H) jsou údaje o DS „aktivních vůči daňové správě“.
 • Ve sloupci 6 až 10 (I – M) jsou údaje o DS „ekonomicky aktivních ve sledovaném období“.
 • U řádků s mezisoučty (např. „DPH - CELKEM“) je unikátní počet DS z dílčích řádků.
 • Ve sloupci 4 a 9 (G a L) jsou DS typu „Z“ uvedeny pouze pro řádek 4 - DPH - ostatní.

Vysvětlivky:

 • DS = daňový subjekt
 • Typ DS „F“ = daňový subjekt typu fyzická osoba,
 • Typ DS „P“ = daňový subjekt typu právnická osoba,
 • Typ DS „L“ = daňový subjekt typu plátcova pokladna,
 • Typ DS „Z“ = daňový subjekt typu zahraniční osoba,
 • Typ DS „O“, „K“ = daňový subjekt typu obec, kraj,
 • DPH - tuzemská osoba
 • OID = osoby identifikované k DPH,
 • DPS - vybraná od PO = daň z příjmů právnických osob vybíraná srážkou podle zvláštní sazby,
 • DPS - vybraná od FO = daň z příjmů fyzických osob vybíraná srážkou podle zvláštní sazby

Datové sady