Fond privatizace

Faktury fondu privatizace

Uhrazené faktury za výdaje z Fondu privatizace. Jedná se především o výdaje pokrývající závazky státu za odstraňování ekologických škod.

Výdaje pomocné kapitoly Fondu privatizace nejsou součástí státního rozpočtu, jedná se o jiné než rozpočtové prostředky, které hradí MF v souladu se zákonem č. 178/2005 Sb., o zrušení Fondu národního majetku.

Struktura

Připravujeme…

Datové sady