Hospodaření ÚZSVM

Úvod

ÚZSVM je tzv. organizační složkou státu, která je financovaná zcela ze zdrojů státního rozpočtu. Proto uhrazené částky uváděné u přehledu faktur (popř. dobropisů) jsou vždy výdaji státního rozpočtu.

Jednotlivé organizace resortu Ministerstva financí jsou samostatnými účetními jednotkami a mají tedy částečně odlišné vedení faktur a smluv. V současnosti se snažíme o sjednocení exportů otevření dat dle otevřené formální normy pro zveřejňování faktur Ministerstva vnitra. Tato norma je ale stále ve fázi draftu a tak se exporty budou bohužel ještě pravděpodobně měnit.

Přehled faktur

Datová sada představuje přehled uhrazených faktur

Datové sady