Mezinárodní arbitráže

Popis

Obecné informace o mezinárodních arbitrážích jsou k dispozici na webových stránkách ministerstva. Jako datovou sadu zde uvádíme náklady státu za právní služby s nimi souvisejícími. Tento soubor vznikl úpravou kontingenční tabulky, která je spolu s vysvětlením jednotlivých částek zveřejěněna zde.

Struktura

Pole Popis
rok Kalendářní rok
zalobce Název žalobce
castka Částka v Kč

Datové sady