Náhrady škod

Popis

Statistika žádostí o náhradu škody při výkonu veřejné moci (dle zákona č. 82/1998 Sb.) od roku 2011.

Struktura

Pole Popis
rok  
Počet žádostí celkem  
Celková požadovaná částka v Kč  
Vyplacená částka na základě předběžného projednání v Kč  
Vyplacená částka na základě soudního rozsudku v Kč  
Počet vedených soudních sporů k 15.1.2020 Počet vedených sporů k datu předání statistiky se uvádí formou nového sloupce s hodnoutou pouze pro poslední řádek

Datové sady