Penzijní připojištění

Úvod

Základní ukazatele vývoje penzijního připojištění a doplňkového penzijního spoření v České republice. Soubor obsahuje data zveřejňovaná na webových stránkách ministerstva upravená do strojově čitelném formátu.

Struktura

Pole Popis
rok  
ctvrtleti čtvrtletí, k jehož konci jsou data uvedena; pro starší data je k dispozici pouze konec roku, tedy 4. čtvrtletí
pocet_celkem stav ke konci období; údaj uvádí počet doplňkových penzijních spoření (DPS) a penzijních připojištění (PP), která nejsou v evidenci ukončena
pocet_PP počet penzijních připojištění
pocet_DPS počet doplňkových penzijních spoření
nove_celkem počet nově uzavřených smluv obou typů; nové smlouvy o PP podle zákona č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem, bylo možné uzavírat jen do 30.11.2012
nove_PP  
nove_DPS  
nove_DPS_z_PP prostředky byly převedeny z transformovaného fondu do účastnického fondu podle § 191 zákona č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření
se_zamestnavatelem_celkem PP a DPS s vedenými příspěvky zaměstnavatele
se_zamestnavatelem_PP  
se_zamestnavatelem_DPS  
statni_celkem státní příspěvky poukázané za příslušné období v Kč
statni_PP  
statni_DPS  
ucastniku_celkem příspěvky účastníků v Kč
ucastniku_PP  
ucastniku_DPS  
prumer_statni_celkem průměrný měsíční státní příspěvek v Kč
prumer_statni_PP  
prumer_statni_DPS  
prumer_ucastniku_celkem průměrný měsíční příspěvek účastníka v Kč
prumer_ucastnik_PP  
prumer_ucastnik_DPS  

Návody

Pohled na stavební a penzijní spoření

V tomto návodu se pokusíme ilustrovat použití datové sady Vývoj stavebního spoření a Penzijní připojištění a spoření v programovacím jazyce Python.

Datové sady