Penzijní připojištění

Úvod

Základní ukazatele vývoje penzijního připojištění a doplňkového penzijního spoření v České republice. Soubor obsahuje data zveřejňovaná na webových stránkách ministerstva upravená do strojově čitelném formátu.

Struktura

Pole Popis
rok  
ctvrtleti čtvrtletí, k jehož konci jsou data uvedena; pro starší data je k dispozici pouze konec roku, tedy 4. čtvrtletí
pocet_celkem stav ke konci období; údaj uvádí počet doplňkových penzijních spoření (DPS) a penzijních připojištění (PP), která nejsou v evidenci ukončena
pocet_PP počet penzijních připojištění
pocet_DPS počet doplňkových penzijních spoření
nove_celkem počet nově uzavřených smluv obou typů; nové smlouvy o PP podle zákona č. 42/1994 Sb., o penzijním připojištění se státním příspěvkem, bylo možné uzavírat jen do 30.11.2012
nove_PP  
nove_DPS  
nove_DPS_z_PP prostředky byly převedeny z transformovaného fondu do účastnického fondu podle § 191 zákona č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření
se_zamestnavatelem_celkem PP a DPS s vedenými příspěvky zaměstnavatele
se_zamestnavatelem_PP  
se_zamestnavatelem_DPS  
statni_celkem státní příspěvky poukázané za příslušné období v Kč
statni_PP  
statni_DPS  
ucastniku_celkem příspěvky účastníků v Kč
ucastniku_PP  
ucastniku_DPS  
prumer_statni_celkem průměrný měsíční státní příspěvek v Kč
prumer_statni_PP  
prumer_statni_DPS  
prumer_ucastniku_celkem průměrný měsíční příspěvek účastníka v Kč
prumer_ucastnik_PP  
prumer_ucastnik_DPS  

Návody

Pohled na stavební a penzijní spoření

Úvod

V následujících řádcích se pokusíme ilustrovat použití otevřených dat publikovaných na našem portálu. Konkrétně půjde o datové sady Vývoj stavebního spoření a Penzijní připojištění a spoření a jejich zpracování bude prezentováno v programovacím jazyce Python. Mimo to se zde pokusíme poukázat na problémy, které se zpracováním dat souvisejí a které se neomezují pouze na tyto dvě datové sady.

Zabývat se budeme především tím, jak se do dat promítly konkrétní události a jaké trendy můžeme vypozorovat. Také budeme zkoumat, zdali spolu tato data nějak souvisí, tedy jestli se sklon k ukládání úspor formou stavebního spoření vyvíjí v čase podobně, jako je tomu u spoření penzijního.

Datové sady