Návody a analýzy

Jak pracovat s datovou sadou Faktury Ministerstva financí

19. 7. 2021 Tomáš Vitvar

Názorná ukázka práce s denormalizovanou tabulkou v jazyce Python

Návod PythonJupyter

Výdaje státního rozpočtu na kulturu

12. 11. 2020 Martin Kopeček

V tomto návodu se podíváme na výdaje státního rozpočtu z aplikace MONITOR pomocí odvětvového třídění a to sice v jazyce SQL.

Návod SQL

Pohled na stavební a penzijní spoření

23. 8. 2020 Tomáš Vitvar

V tomto návodu se pokusíme ilustrovat použití datové sady Vývoj stavebního spoření a Penzijní připojištění a spoření v programovacím jazyce Python.

Návod PythonJupyter

Zadluženost obcí

20. 8. 2020

V tomto dokumentu se pokusíme prezentovat data z Monitoru státní pokladny, ve kterém nalezneme mimo jiné účetní data obcí, díky nimž můžeme získat jistý vhled do problematiky jejich zadluženosti. Pro srovnání jsme využili ukazatel celkové zadluženosti v roce 2019, tedy podíl cizích zdrojů na celkových aktivech obce. Pro závěrečnou ilustraci částek pak položku rozvahy "dlouhodobé závazky".

Návod PythonJupyter

Čerpání finančních prostředků z rozpočtů obcí s rozšířenou působností v roce 2019

9. 8. 2020 Karolína Štollová

Předmětem této analýzy je rozpočtové hospodaření obcí s rozšířenou působností (bez statutárních měst a hlavního města Prahy) v roce 2019.

Analýza MS Excel