Aplikační rozhraní otevřených dat

ARES - XML služby

Součástí informačního systému ARES je i XML rozhraní pro vyhledání subjektu a zpřístupnění jeho veřejných údajů ze zdrojových registrů.

Více informací

Centrální registr dotací (CEDR III) - Fulltext Search REST API

Vyhledávání v datech o dotacích ze systému CEDR III pomocí webového formuláře i REST API.

Více informací

Centrální registr dotací (CEDR III) - SPARQL Endpoint

Data o dotacích ze systému CEDR III ve formátu linked data. Protokol pro dotazování se řídí specifikací SPARQL 1.1.

Více informací

Katalog datových sad - SPARQL endpoint

Metadata o datových sadách (tzv. katalogizační záznamy) publikované prostřednictvím SPARQL endpointu.

Více informací

MONITOR Státní pokladny - Open Data

Metadata o datových sadách (tzv. katalogizační záznamy) publikované prostřednictvím JSON-LD souborů.

Více informací

MONITOR Státní pokladny - Webová služba

Webová služba portálu MONITOR je určena k získání transakčních dat výkazů účetních jednotek. Dle požadavku uživatele lze získat transakční data výkazu pro účetní jednotku za jednotlivá období v podobě XML.

Více informací

REST API datových sad (BETA)

V tomto API najdete některé datové sady, které nejsou součástí žádného většího informačního systému. API je v pilotním provozu.

Více informací

Úřední deska - JSON služby

Data o informacích zveřejněných na úřední desce Ministerstva financí ve formátu JSON.

Více informací